ติดต่อโรงเรียน

โรงเรียนบ้านท่าลาดวารีวิทยา

หมู่ที่ 2 ตำลบแสนสุข

อำเภอพนมไพร  จังหวัดร้อยเอ็ด  45140